Objednejte prosím telefon +420 601 083 511

Projekt, který podporujeme

Ještě dnes existují místa, která archeologové dosud neobjevili, nedocenili nebo neprozkoumali. Mezi takové lokality patří horský hřeben OXA na západním pobřeží východokrétského zálivu Mirabello. Vrchol hřebene je ve výšce téměř 600m. Na východním svahu kopce se v klasické době nacházela svatyně Herma a Afrodité, na pobřeží zhruba od 8. století před n. l. prosperovalo město Olous. Současní turisti si vychutnávají pohodu prázdninového letoviska Elounda a proudy míří na ostrůvek Spina Longa s benátskou pevností a kolonií malomocných. Nikdo z nich netuší, že majestátná hora vévodící horizontu nebyla vždy pustá…

V době bronzové, zhruba před 3000 lety, si Minojci vybrali vrcholek Oxy k místu svatyně. Po ní na hoře zbyly tzv. kernoi, kruhy důlků, které sloužili jako kalendář a kompas. V době, kdy se po východním Středomoří pohybovaly mořské národy, společně s nespokojenými zchudlými vesničany a migrujícími Středoevropany plenili mykénské paláce, chetitská, levantská, kanaánská a egyptská města, si vrcholek hory OXA zvolili Minojci, aby zde vystavěli město, které využívalo strategické, od moře nepřístupné polohy. Ještě dnes po nich zbylo značné množství keramiky, kterou snadno i necvičeným okem zaznamená náhodný návštěvník na povrchu. Když pominulo nebezpečí, lidé se vrátili na pobřeží. Ale ani v době, kdy Korint nebo Athény byly světovými metropolemi, nebyla OXA úplně opuštěná. Opět v helénistické době (cca ve 3. – 2. století před n. l.), kdy mezi sebou soutěžila a bojovala jednotlivá nejenom krétská města, využili nedobytnost lokality. Největšího rozmachu se dočkalo osídlení vrcholku OXA až v době mezi 8. – 10. století, kdy Krétu ohrožovali Arabové, kteří ji nakonec v 9. století společně se Sicílií a Rhodem připojili ke svazku nazývanému Arabský chalífát. V této době sídlilo na vrcholku hory až 1000 lití. Po celém hřebeni byly postaveny kamenné domy, strážní věže, opevnění, ale také cisterny na dešťovou vodu, která byla jediným zdrojem pitné vody. Tyto cisterny mohly pojmout přes 1,5 milionů litrů vody. Krom vrcholku hory bylo také využíváno údolí ukryté za hřebenem hory, které se jmenuje Kalos Lakkos, tedy Dobré údolí. Na lokalitě OXA i v údolí Kalos Lakkos provádí Ústav Archeologie a Muzeologie Masarykovy univerzity intenzivní průzkum. Letošní expedice zahájí svoji terénní činnost 23. června 2017.